Vergoeding

Je ontvangt 3 uur vergoeding vanuit de basisverzekering per kalenderjaar. Deze kosten worden verrekend met het eigen risico. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Het tarief varieert per zorgverzekeraar. Mogelijk heb je nog een aanvulling voor dieetadvisering vanuit jouw zorgverzekering. Kijk in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering of je in aanmerking komt voor deze aanvullende vergoeding of neem hiervoor contact op met jouw zorgverzekeraar.

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. Onder ketenzorg vallen veel huisartsen en diëtisten. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

In de meeste gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Belangrijk is dat er in de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars staan directe toelating niet toe. Er is dan een voorschrift van een arts vereist.

Tarieven

Mocht je meer consulten willen dan de zorgverzekeraar vergoedt of wil je de consulten zelf betalen, dan gelden onderstaande tarieven.

Intake gesprek

 108,- (60 directe tijd + 30 minuten individueel
dieetvoorschrift)

Vervolgconsult

36,- (30 minuten)

Telefonisch/e-mail consult

18,- (15 minuten)

Toeslag consult aan huis

20,-

De tijd bestaat uit directe tijd, dat is de tijd waarbij je daadwerkelijk bij mij bent, en indirecte tijd die besteed wordt aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij je niet aanwezig bent. Het eerste consult heeft naast 60 minuten directe tijd ook extra indirecte tijd voor onder andere het maken van een persoonlijke dieetadvies.

Bij verhindering kun je tot 24 uur van te voren een afspraak telefonisch of via e-mail annuleren of verzetten. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.