Klachtenprocedure

In geval van eventuele klachten wordt ervan uitgegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Er wordt dan samen gezocht naar een geschikte oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, postbus 1161 3800 BD Amersfoort. Het klachtenloket is ook per mail (info@klachtenloketparamedici.nl) of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29

  https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx