Werkwijze

Eerste consult

 Het eerste consult duurt over het algemeen een uur.  Ik besteed met name aandacht aan het verkrijgen van een goed beeld van onder andere jouw hulpvraag, voedings- en beweegpatroon, de factoren die daar invloed op hebben en jouw gezondheidssituatie. Met behulp van deze informatie en jouw persoonlijke voorkeuren maak ik in samenspraak met jou een behandelplan waar je mee aan de slag kunt.

Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten, die normaliter een half uur duren,  besteden we aandacht aan het toepasbaar maken van de adviezen. Mogelijk merk je gaandeweg dat bepaalde factoren het toepassen van de adviezen belemmeren, zoals gedachten, veranderingen in je leven of andere persoonlijke factoren. We bespreken hoe je met deze factoren om kunt gaan. Op deze manier werken we samen aan het behalen van jouw persoonlijke doelen.

Hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn, is afhankelijk van hoe de behandeling verloopt en wordt in overleg met jou bepaald.

Laatste fase: volhouden 

Gaandeweg zal je merken dat je steeds minder begeleiding nodig hebt en jouw nieuwe leefstijl eigen wordt. Jouw nieuwe gewoontes en behaalde doelen wil je natuurlijk behouden en volhouden. Hierbij zal ik jou blijven coachen en inspireren en proberen we hiermee een terugval te voorkomen. Wanneer de behandeling wordt afgesloten, besluit ik samen met jou.

 

De consulten vinden gewoonlijk plaats op een van mijn locaties. Ben je niet in staat om naar mij toe te komen, bijvoorbeeld door een ziekte of invaliditeit, dan kan ik aan huis komen. Voor een huisbezoek worden extra kosten gerekend. Mogelijk vergoed jou zorgverzekeraar deze extra kosten. Hiervoor heb je een verwijsbrief van een arts nodig met daarin het verzoek tot een huisbezoek. Een andere optie is een videobeeld consult. Zo kan ik jou vanuit huis begeleiden. Hiervoor is in principe geen verwijsbrief nodig.